top of page

Zalew Szczeciński
Odbudowa stawy zachodniej

Bramy torowej nr III

Wykonane roboty na stawie zachodniej:

- demontaż lanterny i wieży stawy

- rozbiórka uszkodzonego korpusu stawy

- pogrążenie ścianek szczelnych wokół stawy

- wykonanie betonowego korka podwodnego

- odbudowa ceglanego płaszcza stawy

- wykonanie zakotwienia wieży 

- montaż wieży 

- montaż lanterny

- odbudowa pomostu cumowniczego

bottom of page