top of page

MSR Gryfia
Szczecin
Rozbiórki

Wykonane roboty:

- rozebranie pirsu 

- wyrwanie pali żelbetowych pirsu

- wyrwanie pali stalowych pirsu

- rozkucie betonowego wnętrza filara kotwicznego

- wyrwanie ścianek szczelnych filara kotwicznego

- wydobycie bloku kotwiącego z dna

- rozbiórki płyty nabrzeża

bottom of page