top of page

Pogłębienie Kanału Dębickiego w Szczecinie

Wykonane roboty:

- prace czerpalne w Kanale Dębickim w Porcie Szczecin 

- roboty czerpalne wykonane do kwietnia 2023: 170.000,00 m3 (pozostałe roboty czerpalne do wykonania: 1.000.000,00 m3)

bottom of page