top of page

Tczew - przebudowa mostu

Opis wykonanych robót:

- obsługa nawodna

- prace ściankowe

- roboty hydrotechniczne

bottom of page