top of page

Przekop Mierzei Wiślanej

Wykonane roboty:

 • Obsługa budowy jednostkami pływającymi:

  • statki – 6 szt.

  • pontony transportowe – 5 szt.

  • barki górnopokładowe – 9 szt.

 • Pogrążenie grodzic stalowych: 63.000 m2

 • Montaż rozpór tymczasowych: 600 szt.

 • Montaż ściągów SAS L=15m i średnicy 35, 43 i 50mm – 750 szt.

 • Roboty czerpalno-refulacyjne: 785.000 m3

 • Transport wodny piasku: 600.000 ton

bottom of page