top of page

Budowa mostu przez Wisłę w Kiezmarku

Wykonane roboty:

- wykonanie korków podwodnych metodą kontraktor

- wykonanie umocnienia dna z koszy kamienno-gabionowych

- wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym

- utrzymanie brzegów i koryta rzeki w trakcie budowy

- umocnienie dna zabetonowanymi Big-Bagami

- roboty czerpalne

- demontaż dalb tymczasowych 

bottom of page